Διογκωτικό υλικό FRACT.AG

Πρόκειται για ένα υψηλής διασταλτικότητας κονίαμα για διάλυση ή κοπή πετρωμάτων (βράχων) και σκυροδέματος . Το FRACT AG είναι συσκευασμένο σε κουτιά και κάθε κουτί περιέχει τέσσερις πλαστικές σακούλες των 5kg .

 

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

Το FRACT AG, χρησιμοποιείται στην κατεδάφιση, στο σπάσιμο, κοπή βράχων, οπλισμένου σκυρoδέματος όπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εκρηκτικά . Επίσης μπορεί να αποκτήσει υψηλή απόδοση για την εξόρυξη γρανίτη , μαρμάρου κλπ. Διογκώνεται όταν χύνεται σε μια τρύπα και αναπτύσσει πίεση υψηλότερη από 8.000 t/m2 (80 MPa)στα τοιχώματα της αφού έχει αναμιχθεί με καθαρό και κρύο νερό με αποτέλεσμα να επιφέρει το σπάσιμό της. Η πίεση αυτή είναι αρκετή για να διαρρήξει οποιοδήποτε υλικό. Υπενθυμίζουμε ότι η εφελκυστική τάση των περισσότερων φυσικών πετρωμάτων είναι μικρότερη των 10 MPa ενώ για το άοπλο σκυρόδεμα είναι της τάξης των 3-5 ΜPa.

Το FRACT AG είναι φιλικό προς το περιβάλλον , διότι δεν απελευθερώνει τοξικά αέρια ή επιβλαβείς ουσίες κάθε είδους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον οποιοσδήποτε επειδή είναι απόλυτα ασφαλές, αθόρυβο και ακίνδυνο. Δεν εκτοξεύει θραύσματα ή σκόνη και δεν παράγει αέρια ή δονήσεις. Σε αντίθεση με τα εκρηκτικά δεν απαιτείται άδεια χρήσης του. Είναι μη εκρηκτικό συνεπώς εποπτεία από εκπαιδευμένο προσωπικό δεν είναι απαραίτητη.

Είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί σε κάθε χώρο εργασίας.