Ποτήρι για σωλήνα Gunite

Το ποτήρι Gunite χρησιμοποιείται για την σύνδεση σωλήνων για Gunite (εκτοξευόμενο σκυρόδεμα gunite ή shotcrete ή sprayed concrete). Το Gunite είναι σκυρόδεμα υψηλής αντοχής που εφαρμόζεται με εκτόξευση με υψηλή πίεση,  με σκοπό την ενίσχυση δομικών στοιχείων μιας οικοδομικής κατασκευής με βλάβη ή την απαίτηση ενίσχυσης.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ